Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Piwniczna-Zdrój - w stronę edukacji kulturalnej

Treść

Zadanie „Piwniczna-Zdrój - w stronę edukacji kulturalnej” zakłada uzupełnienie wyposażenia bezpośrednio związanego z prowadzonymi zajęciami oraz zakup sprzętu biurowego, który m.in usprawni obsługę uczniów i instruktorów.

W ramach projektu zaplanowano zakup: sprzętu komputerowego, laptopa, pianina cyfrowego, stolików, krzeseł, uzupełnienie oznakowania umożliwiającego korzystanie z naszego ośrodka osobom słabo widzącym i niewidomym.

Środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące

z Funduszu Promocji Kultury: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł zero gr).

Wkład własny: 6 700,00 zł (sześć tysięcy siedemset zł zero gr).

Termin wykonania zadania: 01.03.2021 – 30.11.2021

 

 
311169