Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wesoło Nowina - Cas jom Pospominać

Treść

WESOŁO NOWINA - CAS JOM POSPOMINAĆ

     Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju

 

Zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zadanie dotyczy dokumentacji, archiwizacji, udostepniania i ochrony unikalnych zjawisk kultury ludowej w tym sztuki i rękodzieła ludowego, gwary, muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości związanej z Świętami Bożego Narodzenia.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania terenowe na bazie których opracowany zostanie scenariusz i przygotowane widowisko ukazujące tradycje, obyczajowość, pieśni, tańce, potrawy, wystrój izb u Górali Nadpopradzkich w okresie Bożego Narodzenia. Celem projektu jest ochrona, uporządkowanie, odtworzenie, a przede wszystkim nobilitacja kultury ludowej Górali Nadpopradzkich. Na bazie zebranych w czasie badań terenowych informacji i materiałów opracowany zostanie artykuł naukowy, prezentacja multimedialna oraz scenariusz widowiska dla Regionalnego Zespołu Dolina Popradu. Widowisko zostanie przygotowane i wyreżyserowane tak aby jak najwierniej ukazać tradycyjny folklor Górali Nadpopradzkich. Zwieńczeniem projektu będzie wystawienie szeroko nagłośnionego widowiska, a realizacji zadań od poczatku towarzyszyć będzie redagowanie strony internetowej projektu.

 

LINK DO STONY PROJEKTU

305842