Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Najstarsi górale pozapominali jak to nad Popradem dudziarze grywali

Treść

                                                   

Zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego
do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zadania mające na celu przywrócenie i  odtworzenie zapomnianych tradycji instrumentalnych najstarszych kapel górali nadpopradzkich. Na podstawie źródeł historycznych zostaną odtworzone instrumenty pasterskie (dudy, złóbcoki, fujarka sześciootworowa krawędziowa, róg pasterski) oraz opracowany repertuar melodii będących w użyciu przez ludowe kapele z obszaru doliny Popradu od Łomnicy Zdrój po Rytro. W projekcie weźmie udział 20 osób zaznajomionych z folklorem, czynni członkowie zespołów regionalnych, które będą uczestniczyć w procesie odtwarzania instrumentów począwszy od zapoznania się ze źódłami historycznymi - spotkanie z muzykologiem, poprzez warsztaty praktyczne w pracowniach twórców instrumentów. Odbiorcy projektu wezmą również udział w warsztatach nauki gry na ww. instrumentach. Na bazie zdobytych umiejętności i wiedzy opracują konspekt lekcji folkloru dla mieszkańców oraz uczniów szkół.
 


01.04.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju ogłasza nabór do udziału w projekcie !

szczegóły w regulaminie:

REGULAMIN / KARTA ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE CZŁONKOSTWA
OŚWIADCZENIE O ZAJĘCIACH POZASZKOLNYCH

 


21.04.2017 r. godz. 17.00
Sala Widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju

Spotkanie organizacyjne oraz wykład z Dr. Bożeną Lewandowską nt. instrumentów pasterskich Karpat.


06.05.2017 r. godz. 10.00
Sala Widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju

Warsztaty praktyczne wykonywania fujarek przeprowadzone przez Michala Smetanke.


12-13 maja 2017 r.

Warsztaty wyjazdowe

ZGODA RODZICÓW / PLAN WYJAZDU


Zapraszamy do obejrzenia filmu z działań realizowanych w ramch projektu. Dokumentuje on wykład,  warsztaty wyjazdowe oraz stacjonarne z tworzenia instrumentów pasterskich.


PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

Został zorganizowany wykład:
Wykład z Dr. Bożeną Lewandowską nt. instrumentów pasterskich Karpat.

Przeprowadzono warsztaty praktyczne:

- dwudniowe wyjazdowe warsztaty praktyczne do pracowni twórców dud, rogów pasterskich, złóbcoków (Istebna, Chabówka)

- jednodniowe stacjonarne warsztaty z tworzenia fujarek krawędziowych (MGOK Piwniczna-Zdrój)

Przy współpracy ze stowarzyszeniem „Górale Karpat” odtworzono:
- 3 x dudy
- 3 x złóbcoki
- 3 x róg pasterski
- 10 x fujarka sześciootworowa, krawędziowa

Przeprowadzono warsztaty nauki gry dla 20 uczestników projektu:
- 48 godz. warsztaty gry na dudach dla 6 uczestników projektu Instruktor Rafał Bałaś

- 30 godz. warsztaty gry na złóbcokach dla 6 uczestników projektu Instruktor Piotr Kulig

- 20 godz. warsztaty grupowe gry na fujarce sześciootworowej krawędziowej, dla 20 uczestników

projektu instruktor Michal Smetanka

- 20 godz. warsztaty gry na rogu pasterskim dla 8 uczestników projektu instruktor Michal Smetanka

Przy współpracy ze stowarzyszeniem „Górale Karpat” opracowano 5 melodii wąskozakresowych:
- Pasła by jo pasła
- Góralu, góralu
- Świadyrydom
- Bydełeczko
- Zapłakała pani młodo

Przeprowadzenie lekcji folkloru : Zapomniane dźwięki nadpopradzia”:

12 października 2017 r. godz. 12.00 w Budynku MGOK-u odbędzie się podsumowuje całości projektu. Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się w jaki sposób wykonywano instrumenty pasterskie, usłyszeć ich brzmienie oraz samemu spróbować wydobyć dźwięk.

Więcej na Facebook

305845