Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Historia Domu Kultury

Treść

Historia Domu Kultury

 

 

W 1906 roku rozpoczęto budowę piętrowej szkoły w Rynku obecnie budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ukończono ją w 1908 roku.

 

Od 1908 roku budynek pełnił rolę szkoły podstawowej dla miejscowych dzieci. W 1911 roku czteroklasowa „Miejska Szkoła Ludowa” w Piwnicznej zatrudniała ośmiu nauczycieli razem z kierownikiem Franciszkiem Kinserem. W listopadzie 1911 roku odbyło się posiedzenie Rady Szkolnej Okręgowej, na którym zapadła decyzja o budowie nowej szkoły w Piwnicznej. 2 sierpnia 1914 roku wskutek wypowiedzenia wojny przez sprzymierzone państwa Austro-Węgry i Prusy cesarstwu rosyjskiemu, nauka została przerwana. Po odzyskaniu niepodległości rok szkolny 1918/1919 został zainaugurowany w piwniczańskiej szkole. Po 1948 roku szkoły powszechne i średnie połączono w ogólnokształcące nazwane „Jedenastolatkami”. Szkoła w Piwnicznej pozostała szkołą podstawową. Budynek został gruntowo odnowiony. W 1964 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku.

 

W 1974 zaadaptowano budynek starej szkoły na Miejski Dom Kultury. Od 1978 działał w nim ośrodek kultury, który pełnił rolę animatora życia kulturalnego w mieście i gminie oraz sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad amatorską działalnością artystyczną w przysiółkach gminy.

 

Od lipca 1989 roku Ośrodek Kultury funkcjonował w formie zakładu budżetowego, a od stycznia 2000 roku przekształcił się w Samorządową Instytucję Kultury.

 

W 2012 roku w Piwnicznej-Zdroju oddano do użytku rozbudowany i zmodernizowany Dom Kultury. Z woli mieszkańców Rada Miasta podjęła uchwałę (26.06.2014) by nowo otwartemu Ośrodkowi Kultury patronowała krajanka, słynna aktorka Danuta Szaflarska. Uroczyste odczytanie uchwały w sprawie nadania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piwnicznej-Zdroju im. Danuty Szaflarskiej nastąpiło 18 lipca 2014 roku podczas Dni Piwnicznej.

 

Obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju to placówka samorządowa prowadząca szeroko pojętą działalność mającą na celu propagowanie kultury wśród tutejszych mieszkańców. MGOK organizuje zajęcia grupowe i indywidualne nauki gry na instrumentach, nauki tańca, rytmiki, zajęcia breakdance, zajęcia plastyczne, balet, nauki śpiewu i inne zajęcia w zależności od zainteresowań mieszkańców. Placówka jest również organizatorem wielu cyklicznych imprez w mieście.

 

źródło: Piwniczna Zdrój 1348-1998, pod red. prof. Józefa Długosza, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Drukarnia G.S., 1998, ISBN 83-910022-1-7.  

300082