Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Bibliografia regionalna

Treść

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA

BAJKI:

 • Kulej Krystyna, Wnukowi i wnusi świat babci Jagusi, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, 2017, ISBN 978-83-943224-2-7.
 • Paluchowa Barbara, O góralce Hanusi i panience Danusi, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Barbara Krężołek-Paluchowa, 2016, ISBN 978-83-923234-9-5.
 • Paluchowa Barbara, O kwiatach i Agatce niejadce, Wyd.1, Bochnia, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2002, ISBN 83-88383-01-9.
 • Paluchowa Barbara, Za co babcia kocha Kraków, Wyd.1, Kraków, Wydawnictwo SKRZAT, 2002, ISBN 83-87972-13-4.

ETNOLOGIA:

 • Dulak-Kulej Krystyna, Słownik Jaguliny Niskif  łojców mowa, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, 2015, ISBN 978-83-943224-0-3.
 • Kolory Nadpopradzia Regionalizm w Piwnicznej, pod red. Aleksandry Szurmiak-Boguckiej, Michaliny Wojtas, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju,2011, ISBN 978-83-923234-7-1.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Nadpopradzka Dawność Gwara i Kultura Górali z okolic Piwnicznej, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój – Nowy Sącz, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, 2018, ISBN 978-83-63341-39-8.
 • Popradowa nuta, pod red. Piotra Kuliga, Moniki Kurzeji, Wandy Łomnickiej-Dulak, Dariusza Rzeźnika, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich, 2018, ISBN 978-83-946752-1-9.
 • Źródła pieśni, pod red. Piotra Kuliga, Moniki Kurzeji, Wandy Łomnickiej-Dulak, Dariusza Rzeźnika, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich, 2016, ISBN 978-83-946752-0-2.

HISTORIA REGIONU:

 • Fiedor Agnieszka, Łomnica Jakiej Nie Znacie, Wyd.1, Łomnica-Zdrój, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój „Łomniczanie”,  2013, ISBN 978-83-938719-1-9.
 • Górszczyk Andrzej, Cześć Muzyce!, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej, 2008, ISBN 978-83-923234-6-4.
 • Jurgielewicz-Bielczykowa Krystyna, Liście na Wietrze, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, „Wydawnictwo Fundacja”, 2004, ISBN 83-88887-36-X.
 • Kraina Popradem opasana, pod red. Agencja Wydawnicza WiT s.c., Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, 2012, ISBN 978-83-89580-63-4.
 • Lebdowicz Eugeniusz, Lebdowiczowa Maria, Dawni Piwniczanie Słownik Biograficzny, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój – Nowy Sącz, Drukarnia BAAD Sp. z o.o., ISBN 83-60480-00-1.
 • Lebdowiczowa Maria, Z Ludu i Dla Ludu, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Nakom S&M Nowogórscy,  2013, ISBN 978-83-931162-2-5.
 • Łomnicki Mieczysław, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwnicznej i Jej Orkiestry Dętej, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Zarząd OSP Piwniczna, 1996, ISBN 83-919468-1-9.
 • Paluchowa Barbara, Dar Pamięci dawni ludzie, rodziny, dawne domy, t-1, Piwniczna-Zdrój, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych NASZ DOM, 2013, ISBN 978-83-937080-0-0.
 • Paluchowa Barbara, Dar pamięci, t-2, Piwniczna-Zdrój, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych NASZ DOM, 2018, ISBN 978-83-937080-1-7.
 • Piwniczna Zdrój 1348-1998, pod red. prof. Józefa Długosza, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Drukarnia G.S., 1998, ISBN 83-910022-1-7.  
 • Stamirski Henryk, Zarys Rozwoju Miasta Piwnicznej, Wyd.1, Nowy Sącz , Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego”, 2008, ISBN 978-83-926934-1-3.
 • Stanko Przemysław, Katalog Dokumentów Pergaminowych Archiwum Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Flexergis Sp. z o.o., 2009, ISBN 978-83-60480-61-8.
 • Stowarzyszenie Łomniczanie, pod red. Zbigniewa Janeczka,Wyd.1, Łomnica-Zdrój, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica-Zdrój „Łomniczanie”, 2013, ISBN 978-83-938719-2-6.
 • Talar Andrzej, Łomnicka-Dulak Wanda, Na skraju minionego czasu, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, 2012, ISBN 978-83-930215-9-8.
 • Talar Andrzej, Łomnicka-Dulak Wanda, Nadpopradzki krajobraz wspomnień, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, 2015, ISBN 978-83-943224-1-0.
 • Talar Andrzej, Łomnicka-Dulak Wanda, Piwniczna i Sądecczyzna 1939 – 1945, Wyd.1,Piwniczna-Zdój, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, 2010, ISBN 978-83-930215-3-6.
 • Talar Barbara, Znaczenie pergaminów królewskich w historii miasta Piwniczna, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, UMiG Piwniczna-Zdrój,2008, ISBN 978-83-926934-2-0.
 • W kalejdoskopie dziejów i krajobrazów, pod red. Andrzeja Talara, Wandy Łomnickiej-Dulak, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, 2018, ISBN 978-83-951658-0-1.
 • Wdowiak Wojciech, Talar Andrzej, Piwniczańscy Żydzi na tle dziejów miasta, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Flexergis Sp. z o.o, 2008, ISBN 978-83-60480-25-0.
 • Wojna i okupacja w Piwnicznej i na Sądeczyźnie, pod red. Wojciecha Wdowiaka, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, 2010, ISBN 978-83-930215-2-9.

KUCHNIA REGIONALNA:

 • Toczek Sławomir, Smak Pamięci Tradycje Kulinarne Łomnicy-Zdroju, Wyd.1, Łomnica-Zdrój, Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, ISBN 8-83-940994-3-5.

LEGENDY:

 • Lebdowiczowa Maria, Skarby w Kicarzy, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój - Nowy Sącz, Maria Lebdowiczowa, 2008, ISBN 978-83-60480-07-6.

OPOWIADANIA:

 • Lebdowiczowa Maria, Rzeka z Miasteczkiem w Tle, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Mała Poligrafia Redemptorystów, 2003, ISBN 83-86744-50-2.

POEZJA:

 • Dulak Krystyna, Nadpopradzie,Wyd.1, Nowy Sącz, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu, 2001, ISBN 83-910850-6-6.
 • Dulak Krystyna, Skoszony Czas, Wyd.1, Kraków, Beskid, 2004.
 • Dulak-Kulej Krystyna, Tęcza w bursztynie, Wyd.1, Rzeszów, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2009, ISBN 978-83-89891-87-7.
 • Gardoń-Krasowska Maria Wanda, Miechurzanka znad Popradu, Wyd.1, Głębokie –Młodów, Maria Wanda Gardoń-Krasowska, 2017.
 • Krasowska Maria Wanda, Skrajem nieba, skrajem piekła, Wyd.1, Joanna Mikulska Andrzej Mikulski Piwniczna-Zdrój, 2012, ISBN 978-83-62550-53-1.
 • Krężołek-Paluchowa Barbara, Rozmowa z Wiatrem, t-11, Kraków, Wydawnictwo Sponsor Kraków,1999, ISBN 83-85846-32-7.
 • Krężołek-Paluchowa Barbara, W Zwierciadle Mojego Czasu, Wyd.1, Kraków, Śródmniejski Ośrodek Kultury, 2001, ISBN 83-865-05-62-1.
 • Krężołek-Paluchowa Barbara, Zielenią ku Niebu, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Barbara Paluchowa, 1993.
 • Kulej Krystyna, Serce na..medal, Wyd.1, Stary Sącz, Wydawnictwo OKSYMORON, 2013, ISBN 978-83-937283-2-9.
 • Lebdowiczowa Maria, Las w karpackim śnie, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, 2012, ISBN 978-83-930215-8-1.
 • Lebdowiczowa Maria, W mojej krainie wiersze, Wyd.1, Piwniczna-Nowy Sącz, NOVA SANDEC, 2008, ISBN 978-83-60822-45-6.
 • Lebdowiczowa Maria, W myśli Twojej przebywam…, Wyd.1,  Piwniczna-Zdrój, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, 2011, ISBN 978-83-930215-6-7.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Matusine słóweczka, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju, 2005, ISBN 83-923234-2-4.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Modlą się ze mną łąki, Wyd.1, Piwniczna, Wanda Łomnicka-Dulak, 1993.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Na mapie serca, Wyd.1, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne Kraków, 2016, ISBN 978-83-63590-64-2.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Poezja Gór, Wyd.1, Opole, MS, 2004, ISBN 83-88945-33-5.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Ścieżką Zachodzącego Słońca, t-7, Lublin, Redakcja Biblioteki „Dziedzictwo”, 1994.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Ściyzki Zarośnięte, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Wanda Łomnicka-Dulak, 1993.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Śladem Serdecznym, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Wanda Łomnicka-Dulak, 1993.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, W królestwie buków, Wyd.1, Kraków, Stowarzyszenie Twórcze Krakowski Klub Artystyczno-Literacki Kraków, Rynek Główny 12, 1999, ISBN 83-85816-92-5.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Wszystkie pory świtu, Wyd.1, Opole, Wydawnictwo MS, 2005, ISBN 83-88945-55-6.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Z Biblii Gór, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, 2010, ISBN 978-83-930215-4-3.
 • Łomnicka-Dulak Wanda, Zielonej łaski pełne, Wyd.1, Nowy Sącz, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, 2003, ISBN 83-916984-0-8.
 • Paluch Barbara, Wiersze, Wyd.1, Kraków, Barbara Paluch, 1991.
 • Paluchowa Barbara, Dom bez Okien, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, „Znad Popradu”,  1996, ISBN 83-903581-0-7.
 • Paluchowa Barbara, Moim Górom, Wyd.1, Kraków, Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana” w Krakowie, 2004, ISBN 83-916984-6-7.
 • Paluchowa Barbara, Na moim Drzewie,  Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 2008, ISBN 978-83-926572-0-0.
 • Paluchowa Barbara, Tam gdzie rosną gorzkie kwiaty, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Barbara Paluchowa,2016, ISBN 978-83-928794-8-0.
 • Paluchowa Barbara, W bioły izbie dusy, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Barbara Paluchowa, 2007, ISBN 978-83-923234-1-9.
 • Widomska Stanisława, Dojrzewanie lata, Wyd.1, Kraków, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Małopolski Kraków, 2011, ISBN 978-83-929190-7-0.
 • Widomska Stanisława, Nim zedrę zasłonę, Wyd.1, Piwniczna-Zdrój, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju, 2008, ISBN 978-83-923234-3-3.
 • Widomska-Fiedor Stanisława, Pejzaż Dźwięków, Wyd.1, Nowy Sącz, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu, 2002, ISBN 83-910850-8-2.

 

228375