Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Muzeum Regionalne TMP

Treść

 

fot:www.muzea.malopolska.pl/muzeum/muzeum-regionalne-tmp-w-piwnicznej-zdroju

 

 

Muzeum Regionalne TMP

w muzeum zgromadzone zostało ponad 1500 eksponatów będących świadectwem jak kiedyś wyglądało codzienne życie mieszkańców MiG Piwniczna. Wśród eksponatów znajdują się stare dokumenty, pieczęcie i fotokopie przywilejów królewskich. Zbiory etnograficzne to m.in. ubiory, instrumenty muzyczne, prace twórców ludowych, dorobek literacki miejscowych poetek, fotografie z działalności zespołów ("Echo", "Doliny Popradu", Orkiestry Dętej "Podhale")  narzedzia rolnicze, rzemieślnicze, tkackie, wieńce dożynkowe, palmy wielkanocne, szopki bożonarodzeniowe, gwiazdę koledniczą
i turonia. Nie brakuje również pamiętek z okresu II wojny światowej.  Można również zobaczyć makiety młyna, folusza, świderni, olejarni - budynków które kiedyś służyły mieszkańcom gminy a także zagrodę Nosalów z Niemcowej gdzie mieściła się szkoła opisana przez Marię Kownacką w książce "Szkoła nad obłokami".

Osobną częścią muzeum jest największa w Polsce kolekcja dawnego sprzętu narciarskiego licząca ponad 300 eksponatów w tym: narty, wiązania, kije narciarskie, foki. Najstarsze narty pochodzą z XVIII w. zaś najnowsza to narta podarowana przez Adama Małysza.

 

Opiekę nad muzeum sprawuje Towrzystwo Miłośników Piwnicznej
zaś obecnym kustoszem jest p. Barbara Talar

Telefon:
663 973 929 
661 821 810

Email: muzeumtmp@gmail.com 
WWW: www.tmp-piwniczna.pl

 

 

228375