Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wykład nt. instrumentów pasterskich Karpat 21.04.2017 r.

Treść

                                           

Zadanie "Najstarsi górale pozapominali jak to nad Popradem dudziarze grywali" realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

311171