Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Konkurs poezji gwarowej i gadek ludowych Nadpopradzia Przypowiydki łod Popradu

Konkurs poezji gwarowej i gadek ludowych Nadpopradzia Przypowiydki łod Popradu

Treść

REGULAMIN

Konkursu poezji gwarowej i gadek ludowych Nadpopradzia

Przypowiydki łod Popradu

23 czerwca 2022 – Piwniczna-Zdrój

 

Przypowiydki łod Popradu – organizowane będą w formie corocznych konkursów. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Górale Karpat” i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Piwnicznej-Zdroju. Konkurs objęty jest patronatem Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Celem konkursu jest kultywowanie, popularyzowanie oraz ochrona tradycji gawędziarstwa i poezji pisanej gwarą oraz kwalifikacja uczestników do Ogólnopolskiego Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. Przypowiydki łod Popradu są imprezą lokalną obejmującą kulturę słowa Górali Nadpopradzkich. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie w terminie do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 telefonicznie, mailowo lub listownie z dopiskiem „Przypowiydki łod Popradu”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju

ul. Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój

Tel. (18) 4464 157

e-mail: mgok@piwniczna.pl

 

W zgłoszeniu należy uwzględnić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko uczestnika
 • Dokładny adres zamieszkania
 • Wiek
 • Telefon (opcjonalnie również e-mail)
 • Informację czy prezentowana będzie gawęda (gadka) czy poezja gwarowa

Uczestnik zgłaszający udział telefonicznie zobowiązuje się dostarczyć podpisaną kartę zgłoszenia najpóźniej w dniu konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w następujących kategoriach:

 • dziecięca – 7 do 13 lat
 • młodzieżowa – 14 do 18 lat
 • dorosła –19 lat i więcej

Czas prezentacji przygotowanych wystąpień nie może przekraczać 6 min.

Repertuar uczestnika może obejmować:

 • gawędy: z przekazu ustnego; własnego autorstwa; gawędy publikowane
 • poezję w gwarze Nadporadzia


Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki. Możliwe jest także przegrywanie na instrumentach pasterskich. Spośród osób prezentujących gawędę jury wybierze przedstawicieli do konkursu Sabałowe Bajania (nie muszą to być osoby, które zajmą najwyższe lokaty w Przypowiydkach).

Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednak wskazane jest, by był związany z regionem i/lub z pasterstwem. Poezja powinna być w całości zaprezentowana w gwarze Nadpopradzia. Uczestnicy prezentujący poezję gwarową nie są kwalifikowani do Sabałowych Bajań.

Kryteria oceny:

 • wybór tematu
 • zachowanie ludowego charakteru
 • czystość gwary
 • poprawna dykcja, interpretacja i gest
 • ogólny wyraz artystyczny (mile widziany strój regionalny)

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych we wszystkich z 3 kategorii i jednej nagrody GRAND PRIX. 

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz udzielenie organizatorom - nieodpłatnie i na czas nieokreślony, zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie Przypowiydki łod Popradu.

Uczestnictwo w konkursie jest także jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika na zasadach wynikających z RODO oraz umieszczanie ich na stronach www organizatorów i w mediach łącznie z informacjami dotyczącymi Konkursu.

Pliki do pobrania

Karta zgłoszeń 99.26 KB
305831