Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny „URODZINOWA KARTKA DLA ROGASIA”

Konkurs plastyczny „URODZINOWA KARTKA DLA ROGASIA”

Treść

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„URODZINOWA KARTKA DLA ROGASIA”

 

1. Konkurs organizowany w ramach zadania „Wystawa z okazji 65 urodzin Rogasia” której organizatorem jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju im. Danuty Szaflarskiej. PATRONAT HONOROWY: MAREK KWIATKOWSKI – STAROSTA NOWOSĄDECKI.

2. Celem konkursu jest upamiętnienie jubileuszu: 65-lat od pierwszego wydania książki „Rogaś z Doliny Roztoki”.

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczający do klas 0 – 3 szkoły podstawowej.

4. Zadanie konkursowe polega na wykonanie kartki urodzinowej dla Rogasia.

5. Sposób wykonania kartki:

- uczestnik konkursu wykona kartkę urodzinową dla Rogasia wykorzystując dwie techniki plastyczne (np. kredki + wyklejanka, farby + kredki, wycinanka + malowanka);

- format złożonej kartki urodzinowej nie może przekraczać formatu A4

- kartka powinna być otwierana oraz zawierać życzenia urodzinowe;

- ocenie podlegać będzie technika wykonania kartki oraz treść życzeń.

6. Kartki powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

7. Kartki należy dostarczyć do punktu informacji turystycznej znajdujący się na parterze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju, pn. – sob. od 9:00 – 17:00, najpóźniej do 15 kwietnia 2022 roku.

8. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury.

9. Najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi, przewidziane są także  wyróżnienia. Pula nagród wynosi 500 zł. Sponsorem nagród jest Powiat Nowosądecki.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi 19 kwietnia 2022 roku, a wyniki
i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 20 kwietnia 2022 r.

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem oraz o ostatecznej interpretacji jego postanowień decyduje Jury

Pliki do pobrania

287097