Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Konkurs fotograficzny #RogasioweKadry – „Piękna i bujna była jego górzysta ojczyzna”

Konkurs fotograficzny #RogasioweKadry – „Piękna i bujna była jego górzysta ojczyzna”

Treść

 

Regulamin konkursu fotograficznego

ROGASIOWE KADRY – „Piękna i bujna była jego górzysta ojczyzna”

 

1. Konkurs organizowany w ramach zadania „Wystawa z okazji 65 urodzin Rogasia” której organizatorem jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju im. Danuty Szaflarskiej. PATRONAT HONOROWY: MAREK KWIATKOWSKI – STAROSTA NOWOSĄDECKI.

2. Celem konkursu jest :

- uczczenie jubileuszu 65 – lat od pierwszego wydania Rogasia z Doliny Roztoki,

- uwrażliwienie na piękno przyrody w miejscu zamieszkania,

- dostrzeganie niezwykłych detali przyrody,

- rozbudzanie wśród uczestników zainteresowania przyrodą własnego regionu,

- upamiętnienie sylwetki Marii Kownackiej i Witolda Chomicza autorów książki Rogaś z Doliny Roztoki.

3. W konkursie mogą wziąć udział fotografowie amatorzy bez względu na wiek.

4. Uczestnik konkursu ma przedstawić fotografię miejsca lub przyrody nawiązujący do tytułu konkursu. Fotografia powinna być wykonana na terenie powiatu Sądeckiego.  

- Fotografia:  Zdjęcie w formie cyfrowej, powinno przedstawiać krajobraz bez wizerunków osób trzecich.

- Opis: ma stanowić integralną część zdjęcia, wyjaśniać zamysł fotografa lub poszerzać wiedzę o tym co zdjęcie przedstawia.  Inspiracją mogą być opisy zdjęć jakie wykonywała Maria Kownacka. Albumy z jej zdjęciami dostępne są w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

6. Uczestnicy mogą zgłosić max 1 zdjęcie dziennie.

7. Dopuszcza się obróbkę graficzną jednak bez fotomontażu polegającym na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

8. Fotografie należy umieścić na portalu społecznościowym instagram z hasztagiem rogasiowe kadry (#rogasiowekadry). Opis należy umieścić pod zamieszczonym zdjęciem. Użycie hasztagu jest równoznaczne z deklaracją udziału w konkursie
i akceptacją regulaminu.

9. Pracę konkursową należy zamieścić na portalu do 18 kwietnia 2022 roku. Pod uwagę będą brane tylko zdjęcia opublikowane w czasie trwania konkursu.

10. Zwycięzcy konkursu oraz wyróżnieni przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

11. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Ocenie będzie podlegać zarówno zdjęcie jak i opis.

12. Najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi, przewidziane są także  wyróżnienia. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 500 zł. Sponsorem nagród jest Powiat Nowosądecki.

13. konkursu i ocena prac nastąpi 19 kwietnia 2022 roku, a wyniki i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 20 kwietnia 2022 r.

14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem oraz o ostatecznej interpretacji jego postanowień decyduje Jury.

Pliki do pobrania

287096