Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Warto te skarby chronić

Warto te skarby chronić

Treść

Mamy nadzieję, że prezentowany spis będzie punktem wyjścia dla kolejnych działań służących ochronie oraz upowszechnianiu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski związanego z twórczością Marii Kownackiej i Witolda Chomicza.
Szczególne podziękowania za przyczynienie się do jego powstania składamy Ziyadowi Raoofowi, właścicielowi zbioru prac Witolda Chomicza, Magdalenie Laskowskiej za przeprowadzenie inwentaryzacji, Zarządowi Województwa Małopolskiego oraz Urzędowi Miasta i Gminy Piwnicznej-Zdroju za wsparcie finansowe, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piwnicznej-Zdroju za wsparcie organizacyjne.
Nazwa prezentowanego spisu jest nieprzypadkowa. Odnosi się do notatki w jednym z zeszytów Marii Kownackiej, w którym zapisała: nieustraszony prof. Chomicz ofiarował się towarzyszyć, jako przewodnik w pierwszej wyprawie do niemcowskiej szkoły. Znał już te strony i jako wielbiciel sztuki zastrzegał:
- Tylko proszę na ten raz odstąpić od swojej idei propagowania ochrony przyrody. Tym razem niech książka dotyczy ochrony zabytków, sama się pani przekona, że wato te skarby chronić, a ideę tej ochrony warto dzieciom szczepić.
I tak się właśnie stało - swoim zwyczajem, zakonspirowałam, ukryłam te myśl przewodnią
książki - tak, że nikt jej prawie nie dostrzega…
- Proszę się tym nie przejmować, pocieszał mnie profesor, „haczyk pewno będzie połknięty” to, jak lekarstwo w opłatku - nasiąkną tą sprawą - nie wiedząc sami o tym.

Możemy tylko powtórzyć za Witoldem Chomiczem, że warto te skarby chronić i dzieło, które wspólnie z Marią Kownacką rozpoczęli kontynuować.

Lista Linków

311174