Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Promocja książki Kultura Ludowa Górali Nadpopradzkich

Treść

Publikacja ta posiada charakter dokumentalny jeśli chodzi o badania pod kątem etnograficznym, a także stanowi źródło wiedzy o kulturze ludowej regionu. Składa się z dwóch części gdzie pozycja główna liczy 740 stron oraz dodatku z ilustracjami i bibliografią liczącego 91 stron. Na treść książki złożyły się rozdziały autorstwa 16 osób – również mieszkańcach naszego regionu opierających się na licznych kwerendach, przeprowadzonych wywiadach oraz archiwalnych fotografiach – przedstawiające następującą tematykę:
- Charakterystyka geograficzno-historyczna
- Górale Nadpopradzcy jako grupa etnograficzna
- Rolnictwo i hodowla
- Tradycyjne użytkowanie lasu i flisactwo
- Tradycje pasterskie
- Budownictwo ludowe i wyposażenie wnętrz
- Architektura sakralna
- Strój
- Rzemiosło
- Przemysł
- Sztuka ludowa
- Pożywienie
- Wiedza ludowa
- Zwyczaje i obrzędy doroczne
- Obrzędy rodzinne
- Folklor muzyczny
- Tańce Górali Nadpopradzkich
- Ruch folklorystyczny
- Ślady Górali nadpopradzkich w kolekcjach muzealnych
- Górale Nadpopradzcy w piśmiennictwie
-Indeks nazwisk

311174