Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Poszukujemy zdjęć ...

Poszukujemy zdjęć ...

Treść

Regionalny Zespół Dolina Popradu i Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich zwraca się z prośbą o udostępnienie do skopiowania dawnych zdjęć obrazujących codzienne życie (prace gospodarskie, sprzęty użytkowe, rzemiosło, świętowanie) w celu stworzenia archiwum pamiątek po naszych przodkach do wykorzystania w przygotowywanych publikacjach. Chętni proszeni są o kontakt z Domem Kultury w Piwnicznej lub członkami Zespołu.

311169