Przejdź do treści
Przejdź do stopki

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W IMPREZACH

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W IMPREZACH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój, wpisany do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją nr 2, NIP: 734-10-24-904, REGON: 000968374, tel. 18 446 41 57
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@odo.info.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe w tym wizerunek utrwalony będzie na zdjęciach oraz filmach robionych podczas imprezy i udostępniony w mediach (Internet, TV, gazeta lokalna, ogólnopolska itp.)  oraz  przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) impreza jest ogólnodostępna, a uczestnictwo w imprezie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć i ich udostępnianie w przestrzeni publicznej
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

311174