Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny "Kto Ty jesteś?"

Treść

Do konkursu plastycznego zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat.

Inspiracją do wykonania pracy może być wiersz Kto ty jesteś? Władysław Bełza,
książka pt. Kto ty jesteś? Joanny Olech i Edgara Bąka
lub rodzinne tradycje związane z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w następujących grupach wiekowych:

       I   grupa    -     5-7 lat

       II  grupa    -     8-10 lat

       III grupa    -     11-14 lat       

 

2. Każdy uczestnik może  nadesłać tylko 1 pracę. Prace powinny być wykonane co najmniej na formacie A4 (21cm x 29.7cm). Technika dowolna.

 

3. Zdjęcie konkursowej pracy (dopuszcza się przesłanie do 3 zdjęć jednej pracy) należy wysłać na adres mailowy MGOK – mgok@piwniczna.pl lub mgok_piwniczna@onet.pl. W mailu powinny się również znaleźć informacje – imię, nazwisko i wiek uczestnika, oraz imię nazwisko, telefon opiekuna.

 

4. Prace należy nadsyłać do 05.05.2020 roku.

 

5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie MGOK www.mgok.piwniczna.pl oraz facebook www.facebook.com/mgokpiwniczna, a informacje zwrotną w formie mailowej otrzymają wyłącznie laureaci. 

 

6. NAGRODY: zostanie przyznanych po 3 równorzędne nagrody w każdej grupie wiekowej. Łączna wartość nagród to ponad 600 zł. Sposób odbioru nagród zostanie uzgodniony mailowo.

 

7. Opiekun uczestnika konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu.

 

8. Opiekun uczestnika konkursu oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu („Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”).

2. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: mgok@piwniczna.pl oraz telefonicznie: 18 44 64 157.        

 

Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju.   

311174